Keywords_tag

Keywords_tag دکترابهری

ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

News/ ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

                           
      ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب گفت: بخش شیمی درمانی و مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان سراب ایجاد می شود.
2018 Monday 19 Nov
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

News/ پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

                           
      پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز دکتر ابهری ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز این روز را تبریک گفت.
2018 Thursday 23 Aug