Keywords_tag

Keywords_tag سراب

نصب و تجهیز دستگاه MRI در سراب

News/ نصب و تجهیز دستگاه MRI در سراب

                           
      نصب و تجهیز دستگاه MRI در سراب نماینده مردم سراب درمجلس از نصب و تجهیز دستگاه MRI در بیمارستان این شهر خبر داد.
2019 Wednesday 15 May
دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن

News/ دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن

                           
      دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن همزمان با ایام ماه مبارک رمضان مراسم جزءخوانی قرآن کریم در دانشکده علوم پزشکی سراب در حال برگزاری است.
2019 Saturday 11 May
ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب

News/ ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب

                           
      ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب نشست مشترک نماینده سراب با سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب و اعضای هیئت رئیسه با هدف بررسی مسائل حوزه سلامت برگزارشد.
2019 Monday 22 Apr
نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

News/ نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

                           
      نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند دکتر محمدحسین صومی به دست اندرکاران رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب توصیه کرد که با بیان بی کم و کاست حقایق نگذارند حقیقت ها در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند.
2019 Friday 19 Apr
نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

News/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

                           
      نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
2018 Thursday 06 Sep
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

News/ پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

                           
      پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز دکتر ابهری ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز این روز را تبریک گفت.
2018 Thursday 23 Aug
ارتقاءخدمات در حوزه سلامت منوط به عزم و توجه همگانی است

News/ ارتقاءخدمات در حوزه سلامت منوط به عزم و توجه همگانی است

                           
      ارتقاءخدمات در حوزه سلامت منوط به عزم و توجه همگانی است در کشورهای پیشرفته بیشترین سرمایه‌گذاری بر روی پیشگیری است در حالی که در کشور ما بیشتر بر روی درمان تمرکز شده است.
2018 Thursday 16 Aug
مجمع سلامت شهرستان سراب تشکیل شد

News/ مجمع سلامت شهرستان سراب تشکیل شد

                           
      مجمع سلامت شهرستان سراب تشکیل شد باهدف اجتماعی شدن موضوع سلامت و ایفا سهم ۸۰ درصدی سایر ارگان ها، نهادهای مردمی و گروه های خیریه سلامت مجمع سلامت شهرستان سراب به ریاست فرماندار سراب تشکیل شد.
2018 Thursday 16 Aug