Keywords_tag قران
News/ دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن                            
      همزمان با ایام ماه مبارک رمضان مراسم جزءخوانی قرآن کریم در دانشکده علوم پزشکی سراب در حال برگزاری است.
2019 Saturday 11 May