Keywords_tag

Keywords_tag شهر سراب

دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن

News/ دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن

                           
      دانشکده علوم پزشکی سراب؛ میزبان مراسم جزءخوانی قرآن همزمان با ایام ماه مبارک رمضان مراسم جزءخوانی قرآن کریم در دانشکده علوم پزشکی سراب در حال برگزاری است.
2019 Saturday 11 May
بهارهمدلی اقدامی در جهت همدل شدن با هموطنان سیل زده

News/ بهارهمدلی اقدامی در جهت همدل شدن با هموطنان سیل زده

                           
      بهارهمدلی اقدامی در جهت همدل شدن با هموطنان سیل زده اعضای هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی سراب به پویش ملی بهارهمدلی پیوستند.
2019 Wednesday 01 May
نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

News/ نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

                           
      نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند دکتر محمدحسین صومی به دست اندرکاران رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب توصیه کرد که با بیان بی کم و کاست حقایق نگذارند حقیقت ها در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند.
2019 Friday 19 Apr
ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

News/ ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

                           
      ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب گفت: بخش شیمی درمانی و مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان سراب ایجاد می شود.
2018 Monday 19 Nov