Date : 2018 Thursday 16 Aug
Code 4

با هدف اجتماعی شدن مقوله سلامت

مجمع سلامت شهرستان سراب تشکیل شد

باهدف اجتماعی شدن موضوع سلامت و ایفا سهم ۸۰ درصدی سایر ارگان ها، نهادهای مردمی و گروه های خیریه سلامت مجمع سلامت شهرستان سراب به ریاست فرماندار سراب تشکیل شد.

به گزارش وبدا سراب،علی بدرشکوهی فرماندار شهرستان سراب در مجمع سلامت شهرستان سراب با اشاره به خدمات بی نظیر دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت گفت: امروز شاهد اجرای طرح تحول سلامت در کشور هستیم که منجر به بهبود و ارتقای شاخصه های سلامت شده و هزینه های درمانی مردم با کاهش چشمگیر و حتی کمتر از ۱۰ درصد شده است.

وی افزود:هدف از تشکیل و راه اندازی مجمع سلامت شهرستان دنبال کردن مجدانه روند رو به رشد شاخصه های سلامتی در جامعه و انتقال این نگاه به جامعه است، به عبارتی دیگر استفاده از ظرفیت جامعه و مردم برای بهره گیری و ارتقای شاخصه های سلامت است.

رییس مجمع سلامت شهرستان سراب تصریح کرد:در بخش سلامت ما نخبگان سلامت نیز داریم و هدف از راه اندازی نخبگان سلامت جذب افراد صاحب کلام و نفوذ در جامعه به حوزه سلامت است و مطمئنا مباحث حوزه سلامت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی دنبال خواهد شد.

فرماندارسراب یاداورشد: موضوع بحث سلامت و امنیت زمانی منتج به نتیجه خواهد شد که تبدیل به گفتمان مسلط شود و ضرورت موضوع نهادینه شود .

وی با انتقاد از غفلت از پیشگیری ادامه داد: امروز در حوزه درمان متحمل کلی هزینه خواهیم شد به شکل روشن این موضوع به جامعه باید منتقل شود.