Date : 2020 Thursday 19 Nov
Code 21

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول به سامانه نوید مراجعه نمایند.
با ورود به سامانه نوید (آموزش مجازی ) به آدرس "معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب –آموزش مجازی –سامانه نوید "، جهت آموزش مجازی با کد کاربری کد ملی وکلمه عبور sp123456 مراجعه کرده ودر صورت مشکل در ورود به سامانه با شماره تلفن 04143237981 تماس بگیرید . فایل آموزشی سامانه نوید در همان قسمت سایت موجود می باشد. همچنین دانشجویان می توانند با ورود به سامانه سما، با نوع کاربری دانشجو وکد کاربری شماره دانشجویی وکلمه عبور شماره داوطلبی وارد سیستم شده وتاییدیه انتخاب واحد نیمسال را ملاحظه کرده، با تطبیق انتخاب واحد با دروس نوید ومشخصات فردی هر گونه مغایرت را اطلاع دهند.در ضمن شروع کلاسها از تاریخ 01/09/1399 می باشد.