Date : 2019 Wednesday 01 May
Code 16

سرپرست دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید کرد:

بهارهمدلی اقدامی در جهت همدل شدن با هموطنان سیل زده

اعضای هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی سراب به پویش ملی بهارهمدلی پیوستند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،دکتر اکبرنادی سرپرست دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست هئیت رئیسه دانشکده با اعلام پیوستن خود به پویش ملی بهارهمدلی گفت: شماره حساب ویژه به دستور و درخواست وزیرمحترم بهداشت و درمان افتتاح شده و اماده دریافت کمک های نقدی در جهت خانه سازی مناطق سیل زده می باشد.
در این نشست اعضای هئیت رئیسه دانشکده با اعلام پیوستن به پویش بهارهمدلی بر تلاش خود درجهت کمک به خانه سازی مناطق سیل زده تاکید کردند.