Date : 2019 Friday 19 Apr
Code 13

با صدور حکمی از طرف دکتر صومی:

دکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد

ئکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب معرفی شد.

مراسم تکریم دکتر ابهری رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی سراب و معارفه دکتر نادی، متخصص طب اورژانس به عنوان ریاست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب، باحضور دکترطاهراقدم، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جمعی از همکاران این دانشگاه، در دانشکده علوم پزشکی سراب برگزار شد.

"دکتر علی اکبر طاهراقدم" قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: مسؤولیت‌های اجرایی موقت و زودگذر بوده و آنچه ماندگار است، آثار و یادگارهایی است که از دوره مدیریتی افراد برجای می‌ماند.

وی دانشکده علوم پزشکی سراب را فرصتی برای توسعه و تعالی منطقه عنوان کرد و گفت: باید همه دست به دست هم بدهیم تا از این ظرفیت بهینه نهایت استفاده کنیم.

طاهراقدم عشق به مردم را مهمترین ویژگی مدیران موفق عنوان کرد و گفت: از ظرفیت‌های افراد خیر باید در جهت ارتقاء سیستم سلامت بهره برد، به خصوص که در این شرایط ویژه اقتصادی بهره مندی از توان خیران بسیار مهم است.